გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი
მოვლენები

სიახლეების არქივი

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

დუშეთის ურბანული და არქიტექტურული მემკვიდრეობა

დუშეთის ურბანული და არქიტექტურული მემკვიდრეობა

თბ.2016

ავტორი: მაია მანია
წიგნი წარმოადგენს დუშეთის კულტურული მემკვიდრეობის ფუნდამენტურ კვლევას და ეფუძნება მრავალწლიან საარქივო, წყაროთმოცოდნეობით და საველე კვლევას.
წიგნის მოცულობა - 279 გვ. , 519 ილუსტრაცია, ვრცელი რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.